11/7/22

Δείτε τους 885 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Samara A. με αύξοντα αριθμό 423.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!