25/10/21

Δείτε τους 2027 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Ζαρδή Α. με αύξοντα αριθμό 1325.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!