2/3/22

Δείτε τους 940 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Μιχαηλίδου Ε. με αύξοντα αριθμό 772.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!