20/7/22

Δείτε τους 1.654 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Ivanidou I. με αύξοντα αριθμό 232.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!