4/4/22

Δείτε τους 798 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Μπαλαουρα Ε. με αύξοντα αριθμό 638.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!