15/12/21

Δείτε τους 1973 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε ο Mouratidis H. με αύξοντα αριθμό 688.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!