23/9/21

Δείτε τους 1.382 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Botonoaki E. με αύξοντα αριθμό 82.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!