30/5/22

Δείτε τους 1.011 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Toyrnaki M. με αύξοντα αριθμό 483.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!