24/1/22

Δείτε τους 602 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Lazari A. με αύξοντα αριθμό 167.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!