20/4/22

Δείτε τους 1.060 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε ο Kavvadias G. με αύξοντα αριθμό 251.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!