29/11/21

Δείτε τους 313 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η dimitra D. με αύξοντα αριθμό 29.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!