24/2/22

Δείτε τους 1.801 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Papadopoulou K. με αύξοντα αριθμό 723.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!