18/4/22

Δείτε τους 1.077 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Αλλιό Μ. με αύξοντα αριθμό 569.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!