23/2/22

Δείτε τους 1.084 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η kastrenou A. με αύξοντα αριθμό 216.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!